KONTAKT:

Dział handlowy:
502 406 801,
502 406 803

Dział sprzedaży i marketingu:
502 406 809

Sekretariat:
tel. 44 / 733 09 12,
fax, 44 / 733 09 33

Wywrotki tylnozsypowe  przeznaczone są do ciężkich pojazdów. Zabudowy te są montowane na podwoziach 4 osiowych o DMC od 24 do 32 t  z konfiguracją przeniesienia napędu 8x8. Wywrotki tego rodzaju wytwarzane są głównie ze stali trudnościeralnych typu Hardox, Domex. Zastosowanie takich materiałów i solidnej konstrukcji nośnej podłogi i ścian bocznych pozwala na długą i bezpieczną pracę w trakcie eksploatacji wywrotki. Przeznaczeniem wywrotek tylnozsypowych jest głównie transport piasku, kruszyw, węgla i mas bitumicznych.
Szczególnym rodzajem wywrotki tylnozsypowej jest skrzynia ładunkowa bez tylnej burty. Jest ona przeznaczona do pracy w bardzo ciężkich warunkach (np. kopalnie) i jest stosowana na pojazdach poruszających się po drogach nieutwardzonych i o ładowności znacznie przekraczającej dopuszczenia do ruchu drogowego.

                                                  

                                                  

                                                  

                         

administracjaBAI