KONTAKT:

Dział handlowy:
502 406 801,
502 406 803

Dział sprzedaży i marketingu:
502 406 809

Sekretariat:
tel. 44 / 733 09 12,
fax, 44 / 733 09 33

 

 


W przypadku chęci uzyskania informacji o możliwości dofinansowania zakupu naczepy prosimy o kontakt osobisty celem opracowania wniosku oraz dopasowania programu pomocowego. W latach 2007 - 2009 aktywne są 2 programy tj .

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW: WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW DOKONUJĄCYCH NOWYCH INWESTYCJI

ORAZ

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Priorytet 3. Rozwój lokalny
Działanie 3.4: Mikroprzedsiębiorstwa

administracjaBAI